Sáng ngày 19/03/2023, Đảng ủy phường Nam Hồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Hương - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn công tác của Thị ủy chỉ đạo phường Nam Hồng; đồng chí Bùi Tuấn - Thị ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường; Trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội; cán bộ công chức, không chuyên trách cấp phường và gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

         Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Bùi Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy ; Đ/c Hoàng Xuân Ngọc - TUV, BT. Đảng ủy, CT.HDDND phường; Đ/c Trần Quốc Chế - PBT. CT.UBND phường quán triệt, học  tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 4 Nghị quyết, đó là: Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW và Nghị quyết số 138/NQ-CP về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Đề án xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh.

         Đồng chí Bùi Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt, học  tập NQ Trung ương 6 khóa XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đồng chí Hoàng Xuân Ngọc triển khai quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Đ/c Trần Quốc Chế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường triển khai Đề án xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh.

      Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023 của Tỉnh ủy về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng nổ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thông qua học tập và làm theo để hiểu sâu hơn cuộc đời phấn đấu, hy sinh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúng ta càng tin yêu hơn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, càng tin tưởng, vững bước theo con đường, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Qua đó, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên trong toàn phường phải nghiêm túc học và làm theo Bác, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm; tự trang bị cho mình một phương thức tu dưỡng, rèn luyện thiết thực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò nêu gương để làm tròn vai trò, chức trách được giao, tích cực đổi mới sáng tạo trong công việc; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh nói chung, phường Nam Hồng nói riềng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nỗ lực đưa phường Nam Hồng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 hoàn thành các tiêu chí để đưa phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 245.977
  Online: 11