Diện tích: 469,18ha

Dân số: 9.197 người

Lao động: 4.578 lao động đang làm việc

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
Bản đồ phường Nam Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 224.365
Online: 8