Tổ dân phố 1

- Có 305 hộ, 1063 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 13,28ha

- Vị trí địa lí: + Phía Bắc giáp: Đường Trần phú;

                      + Phía Nam giáp: Tổ dân phố 5;

                      + Phía Đông giáp: Tổ dân phố 2;

                      + Phía tây giáp: Phường Bắc Hồng.

 

- Có 284 hộ, 1102 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 12,74ha;

- Vị trí địa lí: + Phía Bắc giáp: Đường Trần Phú;

                      + Phía Nam giáp: Tổ dân phố 5;

                      + Phía Đông giáp: Đường Quang Trung;

                      + Phía tây giáp: Tổ dân phố 1.

Tổ dân phố 3

- Có 314 hộ, 1225 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 21,32ha;

- Vị trí địa lí: + Phía Bắc giáp: Phường Bắc Hồng;

                      + Phía Nam giáp: Tổ dân phố 4;

                      + Phía Đông giáp:Núi Hồng Lĩnh;

                      + Phía tây giáp: Đường Quang Trung.

Tổ dân phố 4

- Có 308 hộ, 1081 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 18,15ha;

- Vị trí địa lí: + Phía Bắc giáp: Tổ dân phố 3;

                      + Phía Nam giáp: Phường Đậu Liêu;

                      + Phía Đông giáp: Núi Hồng Lĩnh;

                      + Phía tây giáp: Đường Quang Trung.

Tổ dân phố 5

- Có 270 hộ, 1061  nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên  17,5ha;

- Vị trí địa lí: + Phía Bắc giáp: Tổ dân phố 1;

                      + Phía Nam giáp:Tổ dân phố 6;

                      + Phía Đông giáp: Đường Quang Trung;

                      + Phía tây giáp: Đường Nguyễn Đổng Chi.

Tổ dân phố 6

- Có 248 hộ, 1043 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên  15,6ha;

- Vị trí địa lí: + Phía Bắc giáp: Tổ dân phố 5;

                      + Phía Nam giáp: Tổ dân phố 7;

                      + Phía Đông giáp: Đường Quang Trung;

                      + Phía tây giáp: Đường Nguyễn Đổng Chi.

Tổ dân phố 7

- Có 337 hộ,  1371 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên  20,4ha;

- Vị trí địa lí: + Phía Bắc giáp: Tổ dân phố 6;

                      + Phía Nam giáp: Tổ dân phố 8;

                      + Phía Đông giáp: Đường Quang Trung;

                      + Phía tây giáp: Đường Nguyễn Đổng Chi.

Tổ dân phố 8

- Có 285 hộ, 1251 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên  29,25ha;

- Vị trí địa lí:  + Phía Bắc giáp: Tổ dân phố 7;

                      + Phía Nam giáp: Phường Đậu Liêu;

                      + Phía Đông giáp: Đường Quang Trung;

                      + Phía tây giáp: Đường Nguyễn Đổng Chi.

 

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
Bản đồ phường Nam Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 273.592
Online: 14