Phường Nam Hồng được thành lập ngày 11/3/1992 theo Quyết định số 112 của Ban tổ chức và cán bộ Chính Phủ (nay là Bộ nội vụ), trên cơ sở tách ra 1.362 hộ 3.785 nhân khẩu, 470ha đất đai của xã Thuận Lộc.

           Về địa giới hành chính: Phía bắc giáp phường Bắc Hồng, phía nam giáp phường Đậu Liêu, phía tây giáp xã Thuận Lộc, phía đông giáp phường Đậu Liêu và xã Xuân Lĩnh-huyện Nghi Xuân.

          Tính đến nay quy mô dân số của phường đã tăng từ 3.885 người (năm 1992) lên 9413 người (năm 2023), trong đó có 20,8% là người theo đạo Công giáo. Sau 4 lần sáp nhập, chia tách đến nay phường Nam Hồng có 8 tổ dân phố được phân chia theo quy hoạch, phù hợp với xu thế phát triển, trong đó có 3 tổ dân phố có sản xuất nông nghiệp.

           Những ngày đầu mới thành lập đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn. Thu ngân sách không đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị - phúc lợi xã hội yếu kém: Trong nội phường chưa có đường nhựa - đường bê tông, Cấp uỷ - Chính quyền không có Trú sở làm việc, các tổ dân phố chưa có nhà văn hóa để sinh hoạt, 100% trường học đều là tạm bợ. Đời sống văn hoá – tinh thần của nhân dân thấp kém, công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực không đáp ứng yêu cầu. Sau 32 năm xây dựng và phát triển, đến nay kinh tế của phường phát triển mạnh và vững chắc theo hướng kinh tế đô thị, thương  mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nông nghiệp chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu nền kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 68.2 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đảm bảo chi thường xuyên và có tích lũy một phần để đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị; Các thiết chế văn hóa- thể thao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng khang trang theo hướng kiên cố, hiện đại; cả 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện các chính sách quốc gia về y tế được quan tâm thực hiện tốt; đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh (hộ nghèo: 0.89%, hộ cận nghèo: 2,01%); tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

          Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị đang tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
Bản đồ phường Nam Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 224.409
Online: 9