Chiều ngày 17/3/2023 Đảng ủy phường Nam Hồng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây phường Nam Hồng đạt chuẩn Đô thị văn minh”. Về tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thăng Long – PBT TT thị ủy, CT HĐND thị xã; đ/c Bùi Tuấn – Phó ban Tuyên giáo thị ủy và các đ/c trong đoàn công tác của BTV thị ủy tại phường, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường và cấp ủy các chi bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

    Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Đ/c Hoàng Xuân Ngọc - BT Đảng ủy, CT. HĐND phường chủ trì Hội nghị

    Tại buổi sinh hoạt các đ/c đảng viên đã tập trung thảo luận với 6 ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến đã tập trung làm rõ vào các vấn đề như: Nêu rõ sự hình thành ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng tất cả lợi ích đều vì mục tiêu đem lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; Phường Nam Hồng phải làm gì nhằm phát huy thật mạnh mẽ vai trò, sức mạnh của Nhân dân để xây dựng các tiêu chí phường đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

    Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, mà trước hết là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng, đoàn kết, nổ lực phấn đấu xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đ/c Nguyễn Thăng Long – PBT TT Thị ủy, CT HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Nguyễn Thăng Long – PBT TT Thị ủy, CT HĐND thị xã đã đánh giá cao các bài tham luận đã nêu lên những hiểu biết sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đồng thời, đã có sự liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị trong việc xây dựng phường đô thị văn minh và liên hệ vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực nhằm hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng thiết thực trong toàn Đảng, đồng thời là diễn đàn để mỗi cán bộ, Đảng viên Đảng bộ phường nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, mà trước hết là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng, đoàn kết, nổ lực phấn đấu xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 206.891
  Online: 17