Sáng nay, ngày 01/11, UBND phường Nam Hồng tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp chào cờ đầu tháng. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách.

Đồng chí Nguyễn Duy Thuận - PCT UBND phường phát biểu hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Thuận, Phó Chủ tịch UBND đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết của toàn dân tộc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm.

Đồng chí Thái Thị Hiền Lương - Công chức Văn phòng - Thống kê quán triệt Nghị quyết 131 ngày 06102022 của Chính phủ về cải cách TTHC

Tại buổi lễ, UBND phường đã tổ chức giới thiệu, phổ biến Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quyết định 2126/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố danh mục quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình; Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Thị Thu Huyền - Công chức TP-HT giới thiệu QĐ số 2126 ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận và giải quyết TTHC

Khẩu hiệu tuyên truyền ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên trục đường Lê Duẫn, phường Nam Hồng

Trước đó, trong tháng 10/2022, phường Nam Hồng cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam như triển khai sâu rộng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính do UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành do Sở Tư pháp tổ chức; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã và UBMTTQ thị xã tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn phường. Ngoài ra phường Nam Hồng cũng tích cực tuyên truyền cổ động trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường lớn và tại trụ sở UBND tạo hiệu ứng và sức lan tỏa của ngày Pháp luật Việt Nam trong nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 234.646
  Online: 6