Sáng nay, ngày 01/11/2022 phường Nam Hồng tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp chào cờ đầu tháng. Tham dự buổi lễ có các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT.HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, CT.UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách.

Toàn cảnh buổi lễ

    Phát biểu hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Thuận, phó chủ tịch UBND phường đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết của toàn dân tộc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - Xã hội đã đề ra từ đầu năm.

Đ/c Nguyễn Duy Thuận - PCT.UBND phường phát biểu hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

    Tại buổi lễ, UBND phường đã tổ chức giới thiệu, phổ biến Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quyết định 2126/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố danh mục quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình; Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đ/c Thái Thị Hiền Lương - CC.VP-TK Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

Đ/c Trần Thị Thu Huyền, CC.TP-HT tuyên truyền Quyết định 2126/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

    Trước đó, trong tháng 10/2022 phường Nam Hồng cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam như triển khai sâu rộng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính do UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành do Sở Tư pháp tổ chức; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã và UBMTTQ thị xã tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn phường. Ngoài ra phường Nam Hồng cũng tích cực tuyên truyền cổ động trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường lớn và tại trụ sở UBND tạo hiệu ứng và sức lan tỏa của ngày Pháp luật Việt Nam trong nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.075
  Online: 16