Ngày 29/12/2022  HĐND phường Nam Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. về tham dự bà chỉ đạo kỳ họp có Đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó bí thư TT thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Đ/c Đinh Thị Hương – UV BTV thị ủy, Trưởng ban dân vận, Trưởng đoàn chỉ đạo của BTV thị ủy tại phường Nam Hồng và các vị Đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn.

Toàn cảnh Kỳ họp

    Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đ/c Nguyễn Duy Thuận - PCT.UND phường thông qua báo cáo Kế Hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường năm 2023. Năm 2022 vượt qua nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai diễn biến bất thường, giá cả xăng dầu, vật liệu tăng cao,tuy nhiên kinh tế - xã hội trên địa bàn phường vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quốc phòng – an ninh được tăng cường. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và và vươt so với kế hoạch đề ra. Có 9/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, có 6/17 chỉ tiêu đạt và 2/17 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch. Trong đó tổng thu ngân sách phường ước đạt 16.343 triệu đồng/ 5.412 triệu đồng  đạt 302%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67,25 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,12%; tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo đạt 87,37%. Cùng với đó, sự nghiệp giáo dục & đào tạo tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo. Trong Năm 2023 phường Nam Hồng tập trung xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh nên cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phát triển, nâng cao chất lượng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Mục tiêu tổng thu nhập xã hội đến năm 2023  đạt 691,5 tỷ đồng, trong đó: thu nhập từ thương mại - dịch vụ 229,3 tỷ đồng, thu nhập từ công nghiệp – TTCN  162,6 tỷ đồng, thu nhập từ nông nghiệp 7,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,1%; 94% trở lên dân số tham gia bảo hiểm y tế, 46% trở lên lao động tham gia BHXH; Có 94% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 8/8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa.

Đ/c Nguyễn Duy Thuận - PCT.UBND phường thông qua Báo cáo Kế Hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường năm 2023

    Các đại biểu HĐND phường đã tập trung thảo luận, cơ bản các đại biểu đồng tình nhất trí cao với các báo cáo được trình tại kỳ họp  đồng thời nêu lên một số ký kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và đưa ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Các ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào các hoạt động chỉnh trang đô thị, văn hóa xã hội của địa phương, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh......

Thảo luận của Đại biểu HĐND

    Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đ/c Nguyễn Thăng Long – Phó bí thư TT Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng cũng như những đóng góp quan trọng mà Đảng ủy, HĐND, UBND, các đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân phường Nam Hồng đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị HĐND, UBND phường nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại, yếu kém, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả  trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao; Tập trung cao hơn nữa cho công tác chỉnh trang đô thị, khuyến khích các cụm dân cư, tổ dân phố đăng ký thêm các công trình chỉnh trang đô thị năm 2023 nhằm hấp thu tối đa các Nghị quyết hỗ trợ của HĐND thị xã đã ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó bí thư TT thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại kỳ họp

    Cũng tại kỳ họp Đ/c Hoàng Xuân Ngọc – Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường giao UBND phường cụ thể hóa Nghị quyết bằng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể và chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng - An ninh năm 2023 mà HĐND đã quyết nghị, đồng thời quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí để công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào đầu năm 2024.

Đ/c Hoàng Xuân Ngọc – Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường phát biểu tại kỳ họp

    Sau 01 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 - HĐND phường khóa VII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. HĐND phường đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; NQ phê duyệt dự toán ngân sách năm 2023; Nghị quyết hỗ trợ chỉnh trang đô thị và  NQ cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 234.681
  Online: 6