Ngày 02/3/1992, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 67-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở thị trấn Hồng Lĩnh, xã Đức Thuận, xã Trung Lương thuộc huyện Đức Thọ và xã Đậu Liêu, xã Thuận Lộc thuộc huyện Can Lộc. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, cùng với những bước tiến trong phát triển kinh tế, những thay đổi tích cực trong đời sống xã hội của các tầng lớp nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những bước phát triển toàn diện và vững chắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thị xã.

Ngành giáo dục đào tạo thị xã Hồng Lĩnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Những ngày đầu mới thành lập, giáo dục và đào tạo thị xã đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: tỷ lệ học sinh huy động đến trường còn thấp; đội ngũ giáo viên thiếu và không đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, trường học được tổ chức tại nhiều điểm trường; chất lượng giáo dục xếp tốp sau của tỉnh. Trước tình hình đó, với quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, được sự chỉ đạo quyết liệt và quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng hành phối hợp của phụ huynh, nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để vượt lên và khẳng định chính mình.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Đức Thuận (ảnh tư liệu)

Cơ sở vật chất những ngày đầu thành lập còn gặp nhiều khó khăn

Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo 

Để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo một cách bài bản, đồng bộ, thị xã đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện đề án, quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo qua từng giai đoạn với tư duy và tầm nhìn dài hơi, phù hợp với thực tiễn theo tinh thần “làm đến đâu chắc đến đó”; quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ; tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của mỗi gia đình và địa phương; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở từng gia đình, dòng họ trong việc động viên con em chăm lo học tập, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu vươn lên để trở thành con ngoan, trò giỏi, có ý chí và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Trường Mầm non Bắc Hồng nhìn từ trên cao

Trong giai đoạn mới, để tương xứng với tầm vóc, vị thế của một thị xã đang phát triển, ngày 23/8/2006, Thị ủy Hồng Lĩnh đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TU về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo thị xã giai đoạn 2006 - 2010; ngày 20/10/2011 Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kết luận số 07-KL/TU về tiếp tục lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo những năm tiếp theo. Nhằm tập trung đầu tư mọi nguồn lực cho giáo dục, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành: Đề án số 01/UBND-ĐA ngày 05/01/2020 về việc sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Hội đồng nhân dân thị xã đã ban hành Nghị quyết số 96/2020/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hồng Lĩnh về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025; ngoài ra, thị xã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học hàng năm gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự ra đời của các Nghị quyết, Đề án, Kết luận đã tạo sinh khí mới lan toả đến cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã. Đến nay, giáo dục và đào tạo thị xã đã có bước phát triển vững chắc: Toàn thị xã có 07 trường mầm non (trong đó có 01 trường tư thục), 04 trường tiểu học, 04 trường trung học cơ sở, 02 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, 01 trường THPT, 01 trường Trung cấp có hệ GDTX; có 17/17 trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư, trang sắm theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đội ngũ nhà giáo toàn ngành được chuẩn hóa về trình độ, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao ở tất cả các cấp học, nhiều giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên cốt cán cấp tỉnh, có những đồng chí nguyên là cán bộ quản lý các trường học, hiện nay đang nắm giữ các cương vị chủ chốt của thị xã và đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

          Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên

Với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ nhà giáo toàn ngành; sự quan tâm chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận, phối hợp có hiệu quả của phụ huynh, nhân dân, trong những năm qua, ngành Giáo dục thị xã Hồng Lĩnh tập trung toàn lực cho việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên một cách vững chắc, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục mũi nhọn và giáo dục chất lượng cao; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm chú trọng. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm đạt cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh, nhiều em học sinh đạt thủ khoa toàn quốc, thủ khoa các khối thi trong kỳ xét tuyển vào các trường đại học; nhiều em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và khu vực. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của ngành Giáo dục Hồng Lĩnh đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương và UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên

Khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022

Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, với những khó khăn, thách thức ban đầu, có thể nói, mặc dù chưa phải là dài nhưng được sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, sự đồng thuận của phụ huynh, nhân dân, sự cố gắng nỗ lực vươn lên của đội ngũ nhà giáo, Giáo dục Hồng Lĩnh đã vững chãi trước khó khăn, thách thức, lựa chọn cách làm, phương pháp phù hợp, đưa sự nghiệp “trồng người” ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm đô thị phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 206.921
  Online: 9