Thực hiện Điều 59, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; bắt đầu từ ngày 03/5/2021 các tổ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường Nam Hồng đã thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND phường và các khu vực bỏ phiếu, cụ thể:

    Khu vực bỏ phiếu số 1: Tại Hội quán Tổ dân phố 1

    Khu vực bỏ phiếu số 2: Tại Hội quán Tổ dân phố 5

    Khu vực bỏ phiếu số 3: Tại Hội quán Tổ dân phố 8

    Khu vực bỏ phiếu số 4: Tại Hội quán Tổ dân phố 3

    Khu vực bỏ phiếu số 5: Tại Hội quán Tổ dân phố 4

    Vậy Ủy ban bầu cử phường thông báo để cử tri trên địa bàn được biết, kính mời bà con cử tri đến nghiên cứu danh sách các ứng cử viên để lựa chọn bầu cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 245.988
  Online: 16