Ngày 29 /12 /2023, Hội đồng nhân dân phường Nam Hồng tổ chức kỳ họp thứ kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND phường Nam Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó bí thư TT Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Trưởng, phó đoàn công tác của BTV Thị ủy tại phường cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy; TT HĐND, UBND, UBMTTQ phường ; các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường; các đồng chí công chức, không chuyên trách, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội phường, Ban giám hiệu các trường học; Trưởng Công an phường, Đội trưởng đội thuế Liên phường xã phía Nam; Trạm Trưởng Trạm Y tế phường, Chủ nhiệm HTX Hồng Phong; và các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận của 8 tổ dân phố.

Về tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó bí thư TT Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Trưởng, phó đoàn công tác của BTV Thị ủy tại phường cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy; TT HĐND, UBND, UBMTTQ phường ; các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường; các đồng chí công chức, không chuyên trách, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội phường, Ban giám hiệu các trường học; Trưởng Công an phường, Đội trưởng đội thuế Liên phường xã phía Nam; Trạm Trưởng Trạm Y tế phường, Chủ nhiệm HTX Hồng Phong; và các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận của 8 tổ dân phố)

          Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã xem xét, đánh giá và thảo luận các báo cáo về: Kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - XH, quốc phòng - an ninh năm 2024; báo cáo ước thực hiện thu – chi ngân sách năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; báo cáo thẩm  tra của các ban HĐND phường khóa VII; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8;  Phát biểu của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã về tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo kết quả giám sát của Ban pháp chế HĐND phường.

Đ/c Võ Thị Liệu - Phó Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh và thông qua các tờ trình của UBND gửi tới kỳ họp

          Năm 2023, UBND phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của BCH Đảng ủy, Nghị quyết HĐND phường và các nhiệm vụ do UBND thị xã giao, kết quả: có 18/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 9/27 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

* Trên lĩnh vực kinh tế: Hoạt động kinh doanh, buôn bán, dịch vụ năm 2023 tiếp tục phát triển, hàng hóa đa dạng, phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tổng thu nhập từ thương mại dịch vụ cả năm ước đạt 230,4 tỷ đồng = 100,48%KH. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh; các hoạt động xây dựng phát triển mạnh; một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã mới đi vào hoạt động tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thu nhập từ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cả năm ước đạt 163,5 tỷ đồng = 100,55%KH. Năm 2023 có 11 doanh nghiệp mới thành lập, trong đó có 5 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, 6 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực CN-XD.

* Trên lĩnh vực xây dựng, tài nguyên - Môi trường: tổ chức đấu giá thành công 7 lô đất tại Khu QH phía đông, phía tây TT GDTX với số tiền thu được gần 9 tỷ đồng. Phối hợp Hội đồng bồi thường, hoàn thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án điện 110 KV (khu vực chân núi Hồng Lĩnh và đường Phan Kính) cho 17 hộ gia đình với tổng số tiền 418.464.032đ; chi trả kinh phí bồi thường cho 27 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường điện 35KV với số tiền 233,5 triệu đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phường đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế, DS-KHHGĐ và chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, việc theo dõi, quản lý về công tác dân số chưa đạt yêu cầu.

Đại biểu HĐND thảo luận

          Tại phiên thảo luận, đa số các cử tri đều đồng tình với nội dung các báo cáo.  Đồng thời, thảo luận bổ sung các đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu-chi ngân sách, công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường năm 2023; giải pháp trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024. Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND phường đã có báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, yêu cầu UBND phường và các ban, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để HĐND thông qua tại phiên bế mạc.

Đ/c Nguyễn Thăng Long – Phó bí thư TT Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

          Đ/c Nguyễn Thăng Long giá cao chất lượng, tinh thần đóng góp ý kiến xây dựng của các đại biểu đối với các mục tiêu, giải pháp để bảo đảm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024. Qua đây cũng đề nghị HĐND, UBND phường tập trung cao hơn nữa cho công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trong thời gian tới.

Kết thúc kỳ họp, Đ/c Hoàng Xuân Ngọc tiếp thu nghiêm túc, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, dân chủ của các đại biểu HĐND phường

          Kỳ họp HĐND phường thứ 8 đã thông qua dự thảo các nghị quyết: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 234.635
  Online: 13