Sáng nay, ngày 01/11/2023 phường Nam Hồng tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp chào cờ đầu tháng. Tham dự có các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT.HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, CT.UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách.

Toàn cảnh buổi lễ

    Phát biểu hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Thuận, phó chủ tịch UBND đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết của toàn dân tộc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - Xã hội đã đề ra từ đầu năm.

Đ/c Trần Thị Thu Huyền - Công chức TP-HT giới thiệu danh mục các văn bản QPPL có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2023

Đ/c Thái Thị Hiền Lương - Công chức VP-TK quán triệt nội dung công điện Thủ tướng chính phủ về tiếp chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

    Tại buổi lễ, UBND phường đã tổ chức giới thiệu danh mục các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2023; Công văn số 931 năm 2023 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn quy trình chấm điểm, đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quán triệt nội dung của Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng chính phủ về tiếp chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Một số hình ảnh về các hoạt động hưởng ứng 

    Trước đó, trong tháng 10/2023 phường Nam Hồng cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam như triển khai sâu rộng Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT do Sở Tư pháp tổ chức; cuộc thi trực tuyến kiến thức chuyển đổi số do Sở thông tin truyền thông Hà Tĩnh tổ chức; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; phối hợp với Hội Cựu Chiến binh phường tổ chức tuyên truyền Luật dân chủ cơ sở năm 2022; Nghị định số 59/2023 của Chính phủ ngày 14/8/2023 về hướng dẫn thi hành Luật dân chủ cơ sở do hội viên hội cựu chiến binh với 95 hội viên tham gia. Ngoài ra phường Nam Hồng cũng tích cực tuyên truyền cổ động trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường lớn và tại trụ sở UBND tạo hiệu ứng và sức lan tỏa của ngày Pháp luật Việt Nam trong nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 206.888
  Online: 15