Chiều ngày 11/01, Hội Khuyến học - cựu giáo chức phường Nam Hồng đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trần Trọng Thể - CT. Hội KH-CGC thị xã.

    Trong năm 2022, Hội khuyến học - CGC được sự quan tâm của thường trực Hội Khuyến học - Cựu giáo chức thị xã; sự lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý giúp đỡ của UBND phường; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Hội đã không ngừng tăng cường và cũng cố về mặt tổ chức, đổi mới về mặt nội dung, phương thức hoạt động nên chất lượng hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao; vị thế của hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội góp phần tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng Đảng bộ và nhân dân phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ văn hóa giáo dục, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương; xây dựng hội phát triển vững mạnh. Tuy Hội có 2 lĩnh vực nhưng trong năm 2022 đội ngũ BCH đã phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khuyến học và Cựu giáo chức đạt hiệu quả khá cao. Công tác khuyến học, khuyến tài đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, hưởng ứng, góp phần tạo môi trường rộng khắp trên địa bàn phường, đưa công tác khuyến học, khuyến tài của phường đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đối với Hội Cựu giáo chức đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, xây dựng hội ngày càng phát triển.

    Trong năm 2022 Hội đã phát triển thêm được 14 hội viên cựu giáo chức, 49 hội viên khuyến học. Để công tác Hội hoạt động hiệu quả, Ban chấp hành hội thường xuyên tuyên truyền về quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên thông qua các đợt sinh hoạt, giao lưu, tọa đàm, hội họp...Thường xuyên phối hợp với Hội khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” qua nhiều giai đoạn.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Trần Trọng Thể - CT. Hội KH-CGC thị xã ghi nhận những kết quả đạt được của Hội trong năm 2022; Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh: Hội cựu giáo chức phường cần củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện để Hội thực sự là nơi đoàn kết, tập hợp, là mái nhà chung, nơi sẻ chia tâm tư nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với đời sống hội viên và giải quyết các vấn đề liên quan đến hội viên. Tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, cống hiến đóng góp cho sự phát triển của giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục các hoạt động nghĩa tình, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.

    Trong năm 2023 Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức phường Nam Hồng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tôn chỉ mục đích của Hội, nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên; thực hiện đồng bộ công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội; đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động trong tổ chức hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.084
  Online: 8