Tiện ích của mã QR được nhiều đơn vị, cơ quan hành chính Nhà nước áp dụng trong hoạt động quản lý điều hành, đặc biệt là niêm yết, công khai thông tin; giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu TTHC, các văn bản pháp luật và thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đặc biệt ở những lĩnh vực người dân có nhu cầu cao như cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh....Để thuận tiện cho nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính. UBND phường Nam Hồng đã tạo mã QR để nhân dân có thể tra cứu thông tin của một thủ tục bất kỳ để chuẩn bị trước, hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần dẫn đến giải quyết chậm trễ. Mặt khác, người dân cũng tiết kiệm thời gian, đỡ tốn công sức đi lại.
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
Bản đồ phường Nam Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 206.952
Online: 19