Ngày 28/7/2022  HĐND phường Nam Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Về dự kỳ họp có Đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó bí thư TT Thị ủy và Đ/c Đinh Thị Hương – UV BTV Thị ủy, Trưởng ban dân vận, Trưởng đoàn công tác của BTV Thị ủy tại phường Nam Hồng và các vị Đại biểu HĐND Thị xã bầu trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp

    Tại Kỳ họp lần này, HĐND phường đã được nghe các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả giám sát của thường trực HĐND và các Ban; kết quả thẩm tra của các Ban HĐND trình tại kỳ họp; Thông qua các tờ trình của UBND trình kỳ họp; tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp.

Đ.c Võ Thị Liệu – PCT UBND phường thông qua báo cáo tại kỳ họp

    Trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng dịch Covid- 19 đã tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội,  nhưng dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, điều hành của UBND, phối kết hợp của UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân, phường Nam Hồng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng: thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19, kinh tế - văn hóa tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được đảm bảo và ngày càng được nâng lên. Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm đó là Tổng thu nhập từ thương mại dịch vụ 6 tháng ước đạt 104,9 tỷ đồng = 51,97%KH năm; Thu nhập từ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm ước đạt 74,7 tỷ đồng = 50,26%KH. 6 tháng đầu năm 2022 có 8 doanh nghiệp mới thành lập, trong đó có 2 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, 6 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực CN-XD; Tổng thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt: 5,1 tỷ đồng = 54,83% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và ngân sách phường đều vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách phường ước đạt 6,7 tỷ/ 5,4 tỷ bằng 124% KH trong đó một số sắc thuế đạt cao như lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ nhà đất. Chi ngân sách ước đạt 3,6 tỷ/5,4 tỷ bằng 67,5% KH.  chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm Dự án Tiểu công viên phường Nam Hồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn với tổng mức đầu tư 4.850.000.000đ. Có 20 công trình chỉnh trang đô thị được đăng ký từ đầu năm, đến nay đã thực hiện được 11 công trình cấp phường. Hoàn thành thi công xây dựng thảm nhựa 06 tuyến đường CTĐT năm 2021; Hoàn thành thi công 6 tuyến đường điện chiếu sáng công cộng; 5 tuyến mở rộng đường bê tông theo cơ chế hỗ trợ của phường năm 2022. Có 3/4 công trình chỉnh trang đô thị năm 2022 đã được UBND thị xã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, nhiều kênh khác nhau. Năm học 2021-2022 cả 3 nhà trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trường Mầm non, trường tiểu học đang đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trường tiểu học được đề nghị Bộ giáo dục tằng Bằng khen. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm: 2931 hồ sơ 100% hồ sơ thủ tục hành chính đều được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả có 92,7 hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Đ/c Nguyễn Thăng Long - PBT.TT thị ủy phát biểu tại kỳ họp

    Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thăng Long – PBT.TT thị ủy thay mặt lãnh đạo thị xã đã báo cáo lại một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã và tình hình kinh tế - xã hội thị xã 6 tháng đầu năm 2022 tới các đại biểu; đồng chí cũng ghi nhận những sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền phường, đánh giá cao những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm của phường, bên cạnh đó đ/c cũng chỉ ra những khó khăn hạn chế từ đó đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là phải bám sát các tiêu chí về đô thị văn minh theo quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo đúng kế hoạch đã được đề ra.

Đ/c Trần Quốc Chế - PBT, CT.UBND phường giải trình tại kỳ họp

    Có 14 câu hỏi của cử tri được gửi tới kỳ họp, 4 ý kiến chất vấn và 9 lượt  chất vấn tại kỳ họp. Chủ yếu các ý kiến tập trung vào công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường và thủ tục thanh toán các công trình chỉnh trang đô thị theo cơ chế hỗ trợ của HĐND Thị xã và HĐND phường. Đồng chí Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu và cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp, một số ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết sẽ tiếp thu và đề xuất với cơ quan cấp trên.

    Sau 1 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 - HĐND phường khóa VII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. HĐND phường đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 và Nghị quyết bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Đ/c Hoàng Xuân Ngọc - BT Đảng ủy, CT.HĐND phường 

    Phát biểu bế mạc tại kỳ họp Đ/c Hoàng Xuân Ngọc – Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường giao UBND phường cụ thể hóa Nghị quyết bằng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể và chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2022 mà HĐND đã quyết nghị, đồng thời quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh đúng theo lộ trình đã đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 234.662
  Online: 15