Chiều ngày 05 tháng 7 năm 2021, Thường trực HĐND phường Nam Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên họp thứ 2. Thành  phần tham gia gồm các đồng chí trong Thường trực HĐND phường. Trường, phó Ban HĐND, các ủy viên của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban pháp chế phường.

Toàn cảnh phiên họp  

  Tại phiên họp đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động HĐND, phân công Nhiệm vụ của Thường trực HĐND, chuẩn bị giám sát các chuyên đề 6 tháng đầu năm và thẩm tra Báo cáo của các Ban và triển khai các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Qua thảo luận cơ bản các Đại biểu đồng tình và nhất trí cao với các nội dung mà Thường trực dự kiến. Kết luận đồng chí Hoàng Xuân Ngọc chủ tịch HĐND khóa VII đã giao nhiệm vụ cụ thể cho PCT HĐND, Trưởng các Ban chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm chu đáo kịp thời và đúng thời gian./


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.058
  Online: 11