Chiều ngày 02/10, Đảng ủy phường Nam Hồng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022, Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của BCH Trung ương, Nghị Quyết số 15-NQ/TU ngày 31/5/2023 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Sơ kết 9 tháng đầu năm 2023., triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đc Hoàng Thanh Sơn – TUV, Trưởng phòng kinh tế, phó đoàn chỉ đạo của BTV Thị ủy tại phường Nam Hồng cùng các đ/c trong BCH Đảng bộ phường, toàn thể cán bộ, công chức và các đ/c Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc

    Hội nghị đã được nghe đ/c Hoàng Xuân Ngọc – TUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND quán triệt nội dung  các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh. Đ/c Bùi Văn Quảng – PBT TT Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ phường Nam Hồng. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đảng ủy phường đã làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc, các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ phường quan tâm chú trọng, thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Đảng. Trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp 07 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển chính thức cho 05 đảng viên; Đề nghị Ban Thường vụ Thị uỷ xoá tên 01 Đảng viên, làm hồ sơ chuyển sinh hoạt cho 18 đồng chí, tiếp nhận 16 đồng chí chuyển sinh hoạt đến; Tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đối với 39 đảng viên cao tuổi Đảng; có 7 đảng viên học lớp Đảng viên mới; 02 đồng chí tham gia học lớp sơ cấp lý luận chính trị.

Đ/c Hoàng Xuân Ngọc – TUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND quán triệt nội dung  các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh

 Đ/c Bùi Văn Quảng – PBT TT Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 

    9 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của Chính quyền, kinh tế của phường tiếp tục phát triển với tốc độ khá. Tổng thu nhập từ thương mại - dịch vụ ước đạt 172,78 tỷ đồng = 76,01%KH năm ; Thu NSNN đạt hơn 23 tỷ đồng bằng 96,6% KH. Thu NS phường hưởng đạt hơn 18 tỷ đồng đạt 294,6 %KH. Làm tốt công tác quản lý TTĐT, quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Hoàn thành 20 công trình Chỉnh trang đô thị theo cơ chế thị xã và phường hỗ trợ.  MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động tới đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo";

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Sơn – TUV, Trưởng phòng kinh tế, Phó đoàn công tác của BTV thị ủy tại phường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Hoàng Thanh Sơn – TUV, Trưởng phòng kinh tế, Phó đoàn công tác của BTV thị ủy tại phường ghi nhận một số điểm sáng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ phường. Tuy nhiên cần nêu rõ hơn các tồn tại, hạn chế để có định hướng khắc phục trong 3 tháng cuối năm đặc biệt là cần có sự đoàn kết, sáng tạo, có cách làm mới trong chỉ đạo điều hành công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 273.539
  Online: 30