Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); để việc tổ chức lấy ý kiến đảm bảo chất chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân; Ủy ban nhân dân phường Nam Hồng đề nghị toàn thể cán bộ, Nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để Dự thảo đáp ứng tính khả thi và đúng quy định pháp luật. 

Rất mong nhận được các ý kiến của các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân!

 
 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 224.367
  Online: 10