TT

Tên loại và số hiệu văn bản pháp luật

Trích yếu nội dung văn bản

Chi tiết văn bản

1. 

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15

Về việc ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Dịch Covid-19

Bấm để xem

2. 

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Bấm để xem

3. 

Thông tư số 71/2021/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ

Bấm để xem

4. 

Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Bấm để xem

5. 

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)

Bấm để xem

6. 

Thông tư số 14/2021/TT-BXD

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Bấm để xem

7. 

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP

Quy định quy trình tiếp công dân

Bấm để xem

8. 

Thông tư số  06/2021/TT-TTCP

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Bấm để xem

9. 

Thông tư số  06/2021/TT-TTCP

Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Bấm để xem

10. 

Thông tư số  07/2021/TT-TTCP

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Bấm để xem

11. 

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP

Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

Bấm để xem

12. 

 Thông tư số 83/2021/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

Bấm để xem


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.048
  Online: 13