Trong hai ngày, 29 và 30 tháng 8 năm 2022 UBND phường Nam Hồng đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật quý III năm 2022 cho nhân dân 8 tổ dân phố trên toàn phường. Với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể nhân dân, các cuộc hội nghị đã thành công tốt đẹp với số lượng 606 người tham gia.

    Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND phường Nam Hồng về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật quý III năm 2022, UBND phường đã thành lập 8 đoàn, do các tuyên truyền viên pháp luật của phường trực tiếp truyền đạt. Các nội dung được tập trung quán triệt gồm: Nghị quyết HĐND 2 cấp; Chương trình hành động của UBND; Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công quốc gia, Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Thông tư số 01/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị định 87//2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 144/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

    Tại các cuộc hội nghị đã có 15 ý kiến người dân hỏi, thắc mắc về các vấn đề như quy hoạch xây dựng nhà văn hóa, công tác chỉnh trang đô thị, các tiêu chí xây dựng tuyến phố, ngõ phố văn minh… đã được các tuyên truyền viên giải thích và làm rõ. Đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật lần này đã kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết về các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật nhà nước đến tận người dân, giúp nhân dân hiểu rõ các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân trên toàn phường, được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao.

    Trong thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử phường, các trang mạng xã hội chính thống của địa phương, tuyên truyền trực tiếp đến tận hộ dân về dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia và các chủ trương, chính sách mới có hiệu lực thi hành trong năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 245.956
  Online: 7