Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường về chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số; nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, chỉ số cải cách hành chính tại địa phương, chiều ngày 24/6, UBND phường Nam Hồng tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đối số; hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường.

Tại buổi tập huấn đã được cán bộ chuyên trách CNTT thị xã truyền đạt một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số, vai trò của chuyển đổi số, một số nội dung liên quan đến Chính quyền số; xã hội số; kinh tế số; hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản và cách sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, số hoá thủ tục hành chính, chứng thực bản sao điện tử. Cũng tại hội nghị này, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường được hướng dẫn thêm kỹ năng soạn thảo văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Đồng chí Trần Quốc Thuận - Chuyên trách CNTT thị xã tuyên truyền một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số

Đồng chí Trần Quốc Chế - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Chế - Chủ tịch UBND phường đánh giá cao tầm quan trọng trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, giúp cán bộ, công chức thay đổi cách tiếp cận và kết nối giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, từ đó giúp hỗ trợ người dân được tốt hơn. Đồng chí cũng bày tỏ quan điểm trong thời gian tới, UBND  phấn đấu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, hình thành cơ sở dữ liệu mở để cung cấp dịch vụ công kịp thời cho người dân, doanh nghiệp… Đồng thời đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường phải nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và thị xã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 245.820
  Online: 25