Ngày 03/8/2021, Hội đồng nhân dân phường Nam Hồng tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thăng Long – PBTTT thị ủy; Đ/c Đinh Thị Hương – UVBTV, trưởng ban dân vận, trưởng đoàn công tác của thị ủy tại Đảng bộ phường và các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp

    Tại kỳ họp thứ 2 HĐND phường khóa VII đã thông qua các báo cáo của TTHĐND, các ban của HĐND, UBND phường, các tờ trình UBND phường. Trong 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân trong phường đã thực hiện đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực:  Hoàn thành kế hoạch sản xuất gieo cấy vụ xuân năm 2021, diện tích gieo cấy đạt 122.1 ha, năng suất lúa đạt 62,76 tạ/ha, sản lượng đạt 766,9 tấn. Hoàn thành gieo cấy lúa hè thu, tổng diện tích gieo cấy đạt 111,5ha/102 ha = 109,31%KH Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 17,6ha/17,6ha = 100%KH, sản lượng khai thác ước đạt 27,2 tấn = 45,5%KH.Tổng thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt: 4,5 tỷ đồng = 56,25% KH. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt: 22.330.010.000đ/11.859.291đ = 188,3%KH; Thu ngân sách phường ước đạt: 15.312.451.000đ/6.140.291.000đ = 249,4% KH; Thực hiện tốt qui trình các bước bầu cử và chỉ đạo thành công cuộc bầu cử quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, công tác phòng chống dich bệnh COVD-19, các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh được duy trì và tiếp tục nâng cao, công tác chuyển đổi số đạt kết quả tốt, công tác cải cách thủ tục hành chính thường xuyên được đổi mới,văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng được giữ vững.

Đ/c Nguyễn Thăng Long - PBT.TT thị ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

    Phát biểu chỉ đạo kỳ họp,đồng chí Nguyễn Thăng Long – PBT.TT thị ủy đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm địa phương đã đạt được đặc biệt là công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp. Đồng thời nhấn mạnh thêm nhiệm 6 tháng cuối năm cả hệ thống chính trị phường cần tập trung chỉ đạo đó là: Đôn đốc tích cực các nguồn thu, đảm bảo cân đối thu chi tài chính. Đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Quan tâm đầu tư các hạng mục công trình sản xuất nông nghiệp. Tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh…..

    Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021.

Đ/c Trần Quốc Chế - PBT, Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến và giải trình các vấn đề liên quan

    Sau khi nghe những ý kiến phát biểu, góp ý của các đại biểu, UBND phường cũng đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình những vấn đề mà đại biểu quan tâm.  Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH đảm bảo AN-QP 6 tháng cuối năm 2021. Sau 1 ngày kỳ họp thứ hai HĐND phường khóa VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp, kỳ họp đã thành công tốt đẹp với 100%  đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 236.065
  Online: 13