1. BHYT cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi

Ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ bằng 100% mức đóng cho đối tượng người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi giai đoạn 2021 đến 2025.

2. BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ngoài 70% mức đóng bảo hiểm y tế do Ngân sách trung ương hỗ trợ, Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT.

3. BHYT hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng:  30%

- Ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ đóng (từ 2021-2025): 20%

- Người tham gia BHYT phải đóng: 402.300 đồng (50%). 

4. BHYT hộ gia đình giảm trừ

  - Người thứ nhất đóng 804.600 đồng (12 tháng);

  - Người thứ hai bằng 70% của người thứ nhất 563.220 đồng;

  - Người thứ ba bằng 60% của người thứ nhất 482.760 đồng;

  - Người thứ tư bằng 50% của người thứ nhất 402.300 đồng;

  - Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất 321.840 đồng.

  - Mức Thị xã hỗ trợ bằng 20% mức đóng người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT: 804.600 đồng x 20% =  160.920 đồng/hộ.

Ngân sách Thị xã hỗ trợ cho đối tượng hộ gia đình giảm trừ kể từ ngày 01/01/2020 đến 20/12/2020.

5. Hỗ trợ tiền người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

* Mức hỗ trợ của Nhà nước (Thời gian hỗ trợ không quá 10 năm):

Kể từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng chính phủ quy định (Hiện tại mức chuẩn nghèo là 700.000 đồng), cụ thể:

 Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo          = 46.200 đồng

 Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo   =  38.500 đồng

 Bằng 10% đối với các đối tượng khác                             =  15.400 đồng

* Mức ngân sách tỉnh hỗ trợ: Hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 20% mức đóng hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng chính phủ quy định.

 - Đối tượng được hỗ trợ: Người lao động có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm nghề tự do, thu nhập không ổn định; người lao động thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (không hỗ trợ đối với chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh) tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (kể cả đăng ký tham gia mới và đóng tiếp).

 - Thời gian hỗ trợ: Kể từ ngày 01/01/2020 đến tháng 12/2025.

 Năm 2020 đang áp dụng mức chuẩn nghèo 700.000 đồng: 20% x 22% x 700.000 = 30.800 đồng/tháng.

 * Mức ngân sách thị xã hỗ trợ: Người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2020 (kể từ ngày 01/01/2020 đến ngày 20/12/2020).

Hỗ trợ 01 người/tháng bằng 20% mức đóng hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo: 20% x 22% x 700.000 = 30.800 đồng/tháng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG NAM HỒNG
  Bản đồ phường Nam Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 234.651
  Online: 9